Yhdessä olemme enemmän


Lilith on luovan talouden toimijoiden osuuskunta. Vuosien saatossa on rakennettu yhteisin ponnistuksin joustava ja ainutlaatuinen yritysmalli. Malli kumpuaa jäsenistön tarpeista ja luovilla aloilla työskentelyn erityispiirteistä. Lilithin jäsen ei ole yrittäjä vaan palkansaaja.

Osuuskunnan jäsenenä voi keskittyä omaan osaamiseensa liiketalouden koukeroiden sijaan. Jäsen saa käyttöönsä osuuskunnan tiedot, taidot ja muut resurssit. Monipuolisen taloudenhoidon lisäksi se kattaa muiden muassa neuvonta- ja tukipalveluita, palkansaajan työsuhde-etuja, valmiita verkostoja ja paljon muuta. Lilith on myös verkkokauppa ja kustantamo.

Yhdessä toimiminen luo säästöjä ja synergiaa. Jäsenistö omistaa osuuskunnan ja johtaa sen toimintaa demokraattisesti. Jäsen sitoutuu yhteisiin periaatteisiin, käytäntöihin ja tavoitteisiin tullessaan osuuskuntaan.